MCAD Mini-Comics Con 3/9/2012

Mini-Comics Con at the Minneapolis College of Art and Design.

About Jim Keefe

Jim Keefe is the current artist of the Sally Forth comic strip, he is also the writer and artist of the Flash Gordon comic strip - both available at ComicsKingdom.com. A graduate of the Joe Kubert School, Keefe likewise teaches Comic Art. Teaching and speaking engagements include SVA in Manhattan, Hofstra’s UCCE Youth Programs, The University of Minnesota and most recently the Minneapolis College of Art and Design.
This entry was posted in Conventions, MCAD and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to MCAD Mini-Comics Con 3/9/2012

  1. Tweet says:

    Dobrfd den.Miniškolka je opravdu pro děti od 2,5let. Nastupovat mohou v průběhu cele9ho školnedho roku,ale pouze na uvolněne1 medsta.Podejte přihle1šku již nyned a je1 ve1m v lednu uvolněne9 medsto nabeddnu. Choded se pouze jeodnu tfddně, jedne1 se o kroužek DDM, kterfd připravuje děti na vstup do MŠ.Děti si zde hrajed, cvičed,zpedvajed,kresled a malujed,pozne1vajed vrstevnedky a pre1ci s pedagogickfdm pracovnedkem,osamostaňujed se od rodičů.

Leave a Reply